Kuvat ovat vuodelta 2019. Kävin 20 eri kansallispuistossa. Kiersimme lasten kanssa lomalla varsinkin eteläisempää Suomea.